Gjør endringer

Takk for sist! (1976)

Album av Toradertrioen

Spor

1 «Takk for sist!» 01:21
2 Vals etter Edv. Breivik 01:53
3 Reinlenderen hass Kittil 01:41
4 Klævaguten 02:06
5 Hurraguten 01:56
6 Vesle-Anders 02:15
7 Ta det med ro 03:17
8 Hanen hass Hans 01:37
9 Åsbergpolka 01:59
10 Reinlender etter Kjemperud 01:43
11 Min første komposisjon 02:24
12 Briskjihauga 02:10
13 Næsning på Hamar-mart'n 01:55
14 Røyskatten 02:08
15 Advokaten 02:59
16 Gamal einraderslått 01:44

Utgivelsesdata

KB Music KBCD 2002 CD 1976