Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Takk for kniven (1998)

Album av Lyd

Spor

1 Taksketsj 1 00:09
2 Gamle damer 01:48
3 Taksketsj 2 00:13
4 Aliens 2
5 Tomgods 04:10
6 Tissekonkurransen 00:49
7 Begynnerå bli gammel 03:04
8 Klokkene 00:41
9 Trollemor 03:26
10 Taksketsj 3 00:06
11 Kål 01:15
12 Udetonert bombe 05:17
13 Rask samtale 1 00:10
14 Egil på bar 03:59
15 Elverhøy 01:58
16 Tørket frukt 04:10
17 Lys, lys natt 02:18
18 Rask samtale 2 00:15
19 Arbeidssøknad 03:55
20 Skyggene 00:39
21 Hyggelig rekefest 01:38
22 Smøres bekjennelser 01:58
23 Familien Ost 01:07
24 Taksketsj 4 02:39

Utgivelsesdata

Duplex, Tylden & Co AS Gtdcd 6002 CD 1998