Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Ta penga & stikk (1981)

Singel av Siste Skrik

Spor

1 Ta penga & stikk
2 Me ska alrigt holla opp