Gjør endringer

Syng som folk (1985)

Album av Godt Grannelag

Spor

1 Ballfeitt-visa 02:19
2 En smukk kjærlighetsvise 03:44
3 Kjæringja sette seg på porkå og rei 00:43
4 Sulla, lulla ba'net 02:03
5 Jeg tenkte i mitt hjerte + Det e' ein teng i he' tenkt so lengje 01:21
6 Bondens hustru 03:08
7 Godt grandelag 02:39
8 Kattå vår 01:31
9 Agnetta og havmannen 04:54
10 Selskapsvisa 00:47
11 Den største dårskap 03:11
12 Kua stod på Dovrefjell 02:02
13 Han Mass og n'Lasse 01:07
14 Harpå 05:10

Utgivelsesdata

Heilo HO 7038 LP 1985