Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Syng Om Kjærlighet / Olgas Restaurant (1970)

Singel av Dizzie Tunes

Spor

1 Syng Om Kjærlighet
2 Olgas Restaurant

Utgivelsesdata

Troll TR 288 Vinyl 1970