Gjør endringer

Syng, Dovre (1998)

Album av Østenfor Sol

Spor

Utgivelsesdata

MajorStudio MSCD 1143 (dob.alb, pl.1) CD 1998
MajorStudio MSCD 1143b (dob.alb, pl.2) CD 1998