Gjør endringer

Sverre Bergh (1990)

Spor

1 Kvartett for strykere nr 1 1.sats Allegro Non Troppo 06:02
2 Kvartett for strykere nr 1 2.sats Romanza 06:23
3 Kvartett for strykere nr 1 3.sats Allegro Scherzando 04:24
4 Kvartett for strykere nr 1 4.sats passacaglia con Fuga 08:27
5 Kvintett for strykere 1.sats adagio Rubato Quasi Improvisando - Impetuoso 09:34
6 Kvintett for strykere 2.sats alla Marcia 04:08
7 Kvintett for strykere 3.sats Varianti. Tempo Giusto 09:19

Utgivelsesdata

VEST-NORSK PLATESELSKAP Vnp 0090-19 CD 1990