Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Suede - Norvege: Musiques des vallees scandinaves (1993)

Spor

1 Bonden och räven 03:57
2 Sommarvalsen 02:32
3 Nyaslåten 02:45
4 Gyris Anders svit 04:00
5 Wert Avir + Brudhisslåt 03:06
6 Hornlåt efter Börjes Olle 02:02
7 Höök Olle storpolska 02:36
8 Långt jässpöd 00:35
9 Springlek efter Troskari Erik 01:26
10 Vårvindar friska 01:11
11 Grinds Hans jässpödpolska 01:51
12 Köpmanpolska 02:34
13 Brudpolska efter Sväs Anders 01:04
14 Polska efter Monis Olle 02:52
15 Tre strömningar 02:34
16 Det stod en jungfru 03:38
17 Till flickan som er tusenår + Halling från Härjedalen 01:50
18 Jag unnar dig 01:34
19 Nystev + Stiennur og Tungledh 01:30
20 Farvel 01:36
21 Lill' Lisa 01:53
22 Bestelanden 01:03
23 Knut-Heddis minne 02:09
24 Halling etter Neri Neset 02:09
25 Suldølen 02:16
26 Reisaren 02:40
28 Tjønneblomen 03:42
29 Adams visa + Homslien 04:10
30 Iddan Hermond 03:57
31 Guten og man 02:09

Utgivelsesdata

Ocora C 560008 CD 1993