Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Strengen var af røde guld (1996)

Strengen var af røde guld : middelalderballader fra Solør

Strengen var af røde guld : middelalderballader fra Solør

Spor

Utgivelsesdata

Grappa GRCD 4136 (ex.3) CD 1996