Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Streik! (1977)

Album av Diverse artister

Spor

1 Bergmandsvise
2 Hustadsangen 04:30
3 Judasmerket 01:34
4 Vi husker Menstadslaget 01:50
5 Streikebryter Granerud 02:10
6 Tor i korridor 02:45
7 En sørgelig vise 02:25
8 Til streik! 02:25
9 Svartfoten på brygga 03:30
10 Casey Jones 02:15
11 Fjellsetervisa 01:45
12 Streikestøttesang 03:55
13 Bli kvitt dem 02:25
14 Svar 01:40

Utgivelsesdata

Plateselskapet MAI MAI 7701 LP 1977