Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Stravinsky - Le Sacre du Printemps· Petrushka (1993)

Spor

1 Le Sacre du Printemps: 1.sats 03:20
2 Le Sacre du Printemps: 2.sats 03:27
3 Le Sacre du Printemps: 3.sats 01:16
4 Le Sacre du Printemps: 4.sats 03:44
5 Le Sacre du Printemps: 5.sats 01:50
6 Le Sacre du Printemps: 6.sats 00:42
7 Le Sacre du Printemps: 7.sats 00:20
8 Le Sacre du Printemps: 8.sats 01:09
9 Le Sacre du Printemps: 9.sats 03:47
10 Le Sacre du Printemps: 10.sats 02:57
11 Le Sacre du Printemps: 11.sats 01:35
12 Le Sacre du Printemps: 12.sats 00:44
13 Le Sacre du Printemps: 13.sats 03:23
14 Le Sacre du Printemps: 14.sats 04:25
15 Petrusjka: 1.sats 06:58
16 Petrusjka: 2.sats 02:47
17 Petrusjka: 3.sats 04:18
18 Petrusjka: 4.sats 03:28
19 Petrusjka: 5.sats 03:11
20 Petrusjka: 6.sats 01:03
21 Petrusjka: 7.sats 02:23
22 Petrusjka: 8.sats 01:30
23 Petrusjka: 9.sats 01:09
24 Petrusjka: 10.sats 02:08
25 Petrusjka: 11.sats 01:33
26 Petrusjka: 12.sats 00:43
27 Petrusjka: 13.sats 00:47
28 Petrusjka: 14.sats 01:08
29 Petrusjka: 15.sats 00:46

Utgivelsesdata

EMI CDC 7 54899 2 CD 1993