Gjør endringer

Storbrekkingen (1996)

Spor

1 Storbrekkingen 01:34
2 Pols 01:31
5 Pols Etter Marta-johannes 02:03
6 Saksleken 01:34
8 Leken Hass Mo-anders 01:29
9 Stabbmarsj Etter Post-anders 01:14
10 Leken Hass Anders Flaten I. 01:35
11 Hjulmakarlek I 01:18
12 Hjulmakarlek II 01:32
15 Brekkmarsjen 02:51
17 Kømmen frå Kongsvinger 02:11
18 Reinlender fra Feragen 01:52
19 Brekkvalsen 02:35
20 Leken Hass Krestaffer Trøen 01:33
21 Hoppvals i D og A 02:06
22 Vals Etter Bikkje-fredrik 02:02
23 I Kvartslage 01:50
24 Pols Etter Ola Løkjen 01:44
25 Stakkars Per 01:58
26 Aursundvals I 02:32
27 Reinlender 01:54
28 Vil du Høre Nytt 01:40
29 Gammal Kjerring 01:38
30 Feragsvalsen 02:38
31 Koral fra Aursunden 02:30
32 /Heilo-kvitter/ 00:32

Utgivelsesdata

Heilo HCD 7119 CD 1996