Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Stockholm (1995)

Spor

1 Håndfast
2 Kald
3 Øyne
4 Felle
5 My Oh My

Utgivelsesdata

Duplex Vinyl Norge 1995