Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Stengte Dører (1984)

Album av 018

Spor

Utgivelsesdata

Kirkelig Kulturverksted Vinyl Norge 1984