Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Stanleys beste (1979)

Samlealbum av Stanley Jacobsen

Spor

Utgivelsesdata

Philips Vinyl 1979