Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Spring: The Blake Project - (1997)

Album av Finn Coren

Utøvere: Finn Coren, Jon Willy Rydningen, Kyrre Sætran, Anders Engen, Fredrik Sager, Lars Pedersen, Eystein Hopland, Bugge Wesseltoft, Nils-Arne Øvergård, Ulf Holand, Nils Petter Molvær .

Utøvere: Finn Coren, Jon Willy Rydningen, Kyrre Sætran, Anders Engen, Fredrik Sager, Lars Pedersen, Eystein Hopland, Bugge Wesseltoft, Nils-Arne Øvergård, Ulf Holand, Nils Petter Molvær .

Spor

Utgivelsesdata

BARD Bacd-1 CD 1997