Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Spetakkel (2003)

Album av Spetakkel

Spor

1 Forord 05:00
2 Innsikt over makt 03:22
3 Slaglinjelaget 04:36
4 Mellomspill 01:07
5 Spor 03:05
6 Kem rokker? 03:16
7 Leven 02:19
8 Bror 05:09
9 Fame 04:14
10 Vi gjør det vi gjør 03:12
11 Mellomspill 03:21
12 Kalas 03:06
13 Rapstatus 04:09
14 Mellomspill 01:11
15 Hansadansen 03:21

Utgivelsesdata

Port Azur Pa 007 CD 2003