Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Speed Balkan Boogie (1995)

Album av Farmers Market

Farmers Market + bulgarske musikere: Andreev, Georgi; Illieva, Vessilina; Iovkova, Sonia;Zgourovski, Borislav. Live-opptak fra Molde-jazz 1994.

Farmers Market + bulgarske musikere: Andreev, Georgi; Illieva, Vessilina; Iovkova, Sonia;Zgourovski, Borislav. Live-opptak fra Molde-jazz 1994.

Spor

1 Sloanitze
2 Ivan na ela
3 Mesechinka
4 Norge - Bulgaria 10-11
5 Smeseno horo
6 Instrumental duo
7 Voi, voi, voi
8 Vinze, vinze
9 Rodopsko ballad
10 Take five - take 11

Utgivelsesdata

Kirkelig Kulturverksted FXCD 148 CD 1995