Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Søttenpassingen (2004)

Spor

1 Søttenpassingen
2 Pols e. Ola Suul
3 Barsengvalsen
4 Fangstmannhallingen
5 Storpolsen
6 Pols e. Blind-Ola
7 Vals e. Bikkje-Fredrik
8 Visetone + ringlender e. K.P. Alexandersen
9 Andersvalsen
10 Grannen
11 Gropen
12 B-durvals e. Hilmar Alexandersen
14 Polkett e. Hilmar Alexandersen
15 Polkamasurka e. Ol'Arntsa
16 B-durvals
17 Kårkall'n
18 Restarn
19 Halvbroren
20 Kalvøyvals
21 Min falske venn

Utgivelsesdata

ta:lik Ta14cd CD 2004