Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Songs: by Sibelius ; Grieg ; Eggen ; Alnæs ; Lie etc. (1994)

Kirsten Flagstad synger sanger av Sibelius, Grieg, Arne Eggen, Alnæs og Harald Lie med Øivin Fjeldstad som dirigent.

Kirsten Flagstad synger sanger av Sibelius, Grieg, Arne Eggen, Alnæs og Harald Lie med Øivin Fjeldstad som dirigent.

Spor

1 Till kvällen (nr. 6) 01:33
2 Var det en dröm? (nr. 4) 02:20
3 Höstkväll (nr. 1) 05:30
4 Demanten på marssnön (nr. 6) 02:19
5 Flickan kom ifrån sin älsklings möte (nr. 5) 03:11
6 Arioso, op. 3 04:06
7 Våren flyktar hastigt (nr. 4) 01:39
8 Se'n har jag ej frågat mera (nr. 1) 02:27
9 Men min fågel märks dock icke (nr. 2) 02:45
10 På verandan vid havet (nr. 2) 03:08
11 Den första kyssen (nr. 1) 02:05
12 Svarta rosor (nr. 1) 02:01
13 Säf, säf, susa (nr. 4) 02:40
14 Kom nu hit, död! (nr. 1) 03:39
15 Efteraarsstormen (nr. 4) 03:27
16 Og jeg vil ha mig en Hjertenskjær (nr. 5) 01:34
17 Jeg giver mit Digt til Våren (nr. 3) 03:19
18 Til Én I 02:18
19 Til Én II 01:56
20 Ærer det evige foraar i livet 03:19
21 De hundrede violiner (nr. 2) 03:26
22 Vaarlængsler (nr. 3) 03:26
23 Nu brister alle de kløfter (nr. 2) 02:52
24 Februarmorgen ved golfen (nr. 3) 02:37
25 Nykelen, op. 8 nr. 1 04:57
26 Skinnvengbrev, op. 6 04:52

Utgivelsesdata

Ukjent 440 492-2 (pl.2 av 5) CD 1994
London 440 492-0 CD 1994