Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Songs (2008)

Geirr Tveitts musikk til Aslaug Vaas dikt.

Geirr Tveitts musikk til Aslaug Vaas dikt.

Spor

Utgivelsesdata

Simax PSC 1233 CD 2008