Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Songen (2010)

Spor 8:Fram dansar ein haugkall + Ril etter Gutto Spor 11: Tre barneviser: Killa bukk / Pisi og fuglen / Sporven sat pa ly'udor

Spor 8:Fram dansar ein haugkall + Ril etter Gutto Spor 11: Tre barneviser: Killa bukk / Pisi og fuglen / Sporven sat pa ly'udor

Spor

Utgivelsesdata

Heilo HCD7257 CD 2010