Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Song i himmelsalar (2004)

Album av Dvergmål

Song i himmelsalar - helgasongar av Elias Blix

Song i himmelsalar - helgasongar av Elias Blix

Spor

1 Songfuglen 02:34
2 Syrgjesong 03:10
3 Kykjekvad 02:21
4 Fager frettnad 02:09
5 Syng i stille morgonstunder 03:13
6 Hyrdingen 03:42
7 Sjå dagen sprett 02:12
8 Vårsalme 03:34
9 Ormen ogørnen 02:10
10 Bekken 02:41
11 Klokkerim 02:31
12 Hav og himmel dynja 03:30
13 Eg trur 02:51
14 Kveldsong 01:33
15 No koma guds englar 03:21

Utgivelsesdata

Heilo HCD 7192 CD 2004