Gjør endringer

Som før (1996)

Singel av Geir Rønning

Spor

1 Som før 04:10

Utgivelsesdata

MCA Grpr03 CS 1996