Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Sol på meg (1993)

Spor

Utgivelsesdata

OPAL Rekords, Sonet, Vazelina Bilopphøggers ANS PRODOODLE013 CS 1993