Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Snart så kommer atter lyse tider / Vi skal gå hånd i hånd (1968)

Kjell Grunnteig and Nilsmen. Nilsmen var bandet Benny Borg opptrådte med da han turnerte i Norge 1968,

Kjell Grunnteig and Nilsmen. Nilsmen var bandet Benny Borg opptrådte med da han turnerte i Norge 1968,

Spor

1 Snart så kommer atter lyse tider
2 Vi skal gå hånd i hånd

Utgivelsesdata

Triola TN 525 Vinyl 1968