Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Smile at me (1967)

Singel av The Pussycats

Reklamesingel for musikkavisen 'Poprevyen'

Reklamesingel for musikkavisen 'Poprevyen'

Spor

1 Smile at me

Utgivelsesdata

Poppy Sound PS 102 Vinyl 1967
Poppy Sound PS 002 Vinyl 1967