Matched: utgivelser/(.*)
Gjør endringer

Slåttar frå Telemark II (2008)

Spor

1 Gauken - springar i form etter Torkjell Haugerud 05:50
2 Førnesbrunen - gangar etter Knut Dahle 03:50
3 Knut Dahles nr. 1- springar etter Knut Dahle 03:47
4 Skuldalsbruri - gangar etter Knut Dahle 04:05
5 Siklebekken - springar etter Myllarguten 02:43
6 Kivlemøyane frå Seljord - i form etter Torkjell Haugerud 05:46
7 Gangar etter Håvard Gibøen 01:19
8 Skinnarlanden - springar etter Håvard Gibøen 01:45
10 Naparen - springar etter Olav Napper - Fyresdal 01:48
11 Fjellbekken - springar etter Håvard Gibøen 01:25
12 Fossheimen - gangar etter Eilev Smedal 01:21
13 Bordstabelen - gangar 01:39
14 Springar etter Høye Kvåle 02:10

Utgivelsesdata

ta:lik TA57CD CD 2008
NRK CD 2008