Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Skadd i Hodet (1989)

Spor

1 Skadd i Hodet
2 Med hodet surret fast
3 Skadd i Hodet (mikset av Steinar Remme)
4 Skadd i Hodet

Utgivelsesdata

Intense Heartbeat Records 1989