Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Sigvarts beste ballader (1991)

Samlealbum av Sigvart Dagsland

Spor

Utgivelsesdata

Kirkelig Kulturverksted FXCD 104 CD 1991