Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Sigurd Lie (2004)

Spor

1 Symfoni, a-moll: 1.sats 09:10
2 Symfoni, a-moll: 2.sats 07:55
3 Symfoni, a-moll: 3.sats 05:50
4 Symfoni, a-moll: 4.sats 07:40
5 Konsertstykke for fiolin og ork 08:26
6 Wartburg - ballade 08:56

Utgivelsesdata

2L 27 CD 2004