Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Sigurd Jorsalfar, Etc. (2004)

Album av Edvard Grieg

Innhold: Sigurd Jorsalfar, op. 22 (Introduksjon til 1. akt ; Borghilds drøm ; Ved mannjevningen ; Norrønafolket ; Æresmarsj ; Interlude I ; Interlude II ; Kongekvadet) ; Landkjenning, for baryton, mannskor og orkester, op. 31 ; Bergliot, melodrama for deklamasjon og orkester, op. 42 ; Sørgemarsj over Rikard Nordraak, EG 117 (arr. for symfoniorkester av Johan Halvorsen) ; Den bergtekne, for baryton og orkester, op. 32

Innhold: Sigurd Jorsalfar, op. 22 (Introduksjon til 1. akt ; Borghilds drøm ; Ved mannjevningen ; Norrønafolket ; Æresmarsj ; Interlude I ; Interlude II ; Kongekvadet) ; Landkjenning, for baryton, mannskor og orkester, op. 31 ; Bergliot, melodrama for deklamasjon og orkester, op. 42 ; Sørgemarsj over Rikard Nordraak, EG 117 (arr. for symfoniorkester av Johan Halvorsen) ; Den bergtekne, for baryton og orkester, op. 32

Spor

1 Forspil til 1.akt 02:09
2 Borghilds drøm - intermezzo 03:44
3 Ved mandjævningen 03:39
4 Norrønafolket 05:56
5 Hyldningsmarsch 09:15
6 Mellemspil i 01:43
7 Mellemspil II 03:31
8 Konge-kvadet 04:04
9 Landkjenning, op. 31 06:29
10 Bergliot, op. 42 18:49
11 Sørgemarsch over Rikard Nordraak, EG 107 08:05
12 Den Bergtekne, op. 32 05:38

Utgivelsesdata

BIS SACD-1391 CD 2004