Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Sibelius - Songs (2004)

Musikken til alle sangene er ved Jean Sibelius.

Musikken til alle sangene er ved Jean Sibelius.

Spor

1 Under strandens granar 06:20
2 Kyssens hopp 02:18
3 Hjärtats morgon 02:03
4 Våren flyktar hastigt 01:14
5 Drömmen 01:53
6 Till frigga 05:58
7 Jägargossen 02:08
8 Se'n har jag ej frågat mera (nr. 1) 02:28
9 Vilse (nr. 4) 00:59
10 Illalle (nr. 6) 01:27
11 Lastu Lainehilla (nr. 7) 01:14
12 Svarta rosor 01:45
13 Men min fågel märks dock icke 02:13
14 Bollspelet vid Trianon 01:30
15 Säf, säf, susa 02:26
16 Marssnön 01:15
17 Demanten på marssnön 02:23
18 Den första kyssen 01:49
19 Lasse liten 02:20
20 Soluppgång 02:35
21 Var det en dröm? 01:57
22 Flickan kom ifrån sin älsklings möte 02:46
23 Im Feld ein Mädchen Singt (nr. 3) 03:03
24 Rosenlied 01:24
25 Morgonen (nr. 3) 02:13
26 Vem styrde hit din väg? (nr. 6) 02:33

Utgivelsesdata

Simax PSC 1240 CD 2004