Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Set Yourself On Fire And Follow The Smoke (2013)

Album av The Dogs

Mini-LP.

Mini-LP.

Spor

1 Shut Up
2 No Refuge
3 She Was Good
4 Death
5 Set Yourself On Fire And Follow the Smoke
6 Dead Moon is My Heavy Metal

Utgivelsesdata

Astma Records, Big Dipper ASTMA102 Vinyl Norge 2013