Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Set The House On Fire (2013)

Album av Moddi
Utgitt 8. mars 2013

Spor

1 Heim
2 House By The Sea
3 Let The Spider Run Alive
4 Soon You'll Be Somebody Else!
5 For An Unborn
6 The Architect
7 Run To The Water
8 Silhouette
9 One Minute More
10 Heim Igien
11 Northern Line

Utgivelsesdata

Propeller Recordings PPR67 CD,Digitalutgivelse Norge 2013
Propeller Recordings PRR68 Vinyl Norge 2013