Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Senoritataturatatei + "Da jeg traff Jesus ... med sprettert" (2000)

Odd Børretzen laget dette i forbindelse med filmen 'Da jeg traff Jesus med sprettert'

Odd Børretzen laget dette i forbindelse med filmen 'Da jeg traff Jesus med sprettert'

Spor

1 Senoritataturatatei 03:03
2 Lyd fra trailer 'Da jeg traff Jesus med sprettert'.
3 Lyd fra scene 1 'Da jeg traff Jesus med sprettert'
4 Lyd fra scene 2 'Da jeg traff Jesus med sprettert'
5 Lyd fra scene 3 'Da jeg traff Jesus med sprettert'

Utgivelsesdata

CD-R Senoritataturatatei - 2000 CS 2000