Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Senoritataturatatei + "Da jeg traff Jesus ... med sprettert" (2000)

Odd Børretzen laget dette i forbindelse med filmen 'Da jeg traff Jesus med sprettert'

Odd Børretzen laget dette i forbindelse med filmen 'Da jeg traff Jesus med sprettert'

Spor

Utgivelsesdata

CD-R Senoritataturatatei - 2000 CS 2000