Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Send Et Brev / Lille Vakre Rose

Singel av Lisa Kjølsøy

Spor

1 Send Et Brev
2 Lille Vakre Rose

Utgivelsesdata

Manu MA 151 Vinyl 0-00