Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Se opp når våren kommer (1969)

Singel av Wenche Myhre
Utgitt februar 1969

Spor

Utgivelsesdata

Polydor NH 66820 Vinyl Norge 1969