Gjør endringer

Se Ilden Lyse (1994)

Spor

Utgivelsesdata

FORENEDE FONOGRAMPRODUSENTER Ffp S 5 CS 1994