Gjør endringer

Se Ilden Lyse (1994)

Spor

1 Se Ilden Lyse 04:20
2 Fire in your Heart 04:20

Utgivelsesdata

FORENEDE FONOGRAMPRODUSENTER Ffp S 5 CS 1994