Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Scared (2004)

Album av Venke Knutson

Spor 3: 'Into You' også kjent som 'In2u' som har vært utgitt på singel.

Spor 3: 'Into You' også kjent som 'In2u' som har vært utgitt på singel.

Spor

Utgivelsesdata

Polydor 986 730-2 CD 2004