Gjør endringer

Sæverud: The Complete Piano Music (1996)

Spor

1 Kristi-blodsdråper 01:33
2 Dvergmål-slått 01:16
3 Bå'nlåt 01:42
4 Kvelling-sull og lokk 02:45
5 "Siljustøl"-marsj 04:40
6 Revebjølle 02:03
7 Kvernslått 01:41
8 Den siste bå'nlåt 02:10
9 På kingelvevstrenger 01:05
10 Kjempevise-slåtten 03:11
11 Bruremarsj 02:44
12 Hjuringen 'pi eismodal 01:56
13 Bjønn'støkk-lokk 01:10
14 Myrdunspele' på månestrålefele 03:15
15 Hamar-Tor-slåtten 01:23
16 Høgsetestev 01:41
17 Draumeslåtten 01:05
18 Fossekallen 02:25
19 Tones vuggevise 03:20
20 Rondomoltogâjo 02:46
21 Grazietta 02:40
22 Fuglefløytvariasjoner, op. 36 05:23
23 Capriccio nr. 1. Prestissimo 01:46
24 Capriccio nr. 2. Allegro non troppo 01:54
25 Capriccio nr. 3. Allegretto 01:55
26 Capriccio nr. 4. Allegro molto e grazioso 03:08
27 Capriccio nr. 5. Allegro ritmico 02:59
28 Reisen til Eventyrland 02:09
29 Småsvein-gangar 02:12
30 Syljetone 02:25
31 Silkesokk-slåtten 01:44
32 Gjætle-vise 01:39
33 Li-tone 02:09
34 Vindharpe-slåtten 02:43
35 Rondo amoroso 04:19
36 Preludium 04:15
37 Grazioso 01:07
38 Andante 02:16
39 Scherzando 02:06
40 Rondo 05:13
41 1. sats. Allegro vivace 01:12
42 2. sats. Larghetto 01:16
43 3. sats. Allegro molto 01:10
44 1. sats. Allegretto grazioso 01:19
45 2. sats. Allegro moderato 01:36
47 2. sats. Andante con moto 01:30
48 1. sats. Alegro espressiva ma con moto 01:30
49 2. sats. Andante con sentimento 01:24
50 3. sats. Allegro scherzando 00:44
51 Allegretto - moderato - allegro assai - allegretto 03:06
52 1. sats. Allegro non troppo 02:02
53 2. sats. Allegretto scherzando 01:25
54 1. sats. Allegro maestoso - Presto con fuoco 07:52
55 2. sats. Allegretto grazioso quasi andantino 05:16
56 3. sats. Allegro molto e agitato - presto con fuoco - prestissimo - allegro agitato 06:57
57 Fa'ens Femsteg 02:01
58 Dovreslått 04:10
59 Salme Mot Bøygen 02:22
60 Anitra 03:30
61 Solveig Synger 02:51
62 Peer-ludium 03:07
63 Brureslått 03:42
64 Hotaren 01:24
65 Gravsalme 02:24
66 Tvinnan 01:56
67 Her Var mitt Keiserdom! 02:50
68 Pinsesalme 00:34
69 Sov du Dyreste Guten min 01:15
70 Stevnemøte - men Hun Kom Ikke 01:32
71 Småfugl-vals 02:16
72 Bryggevalsen 02:46
73 Vals til en Liten Pike 03:34
74 Venevil (kristins Vals) (0204) 02:01
75 Siljuslåtten, Symfonisk Dans, op. 17 08:08
76 Capriccio 02:26
77 Mettes Vals 01:06
78 Åsnes Vals 04:57
79 Buskebjønn-slått 00:50
80 nr. 1. Moderato 00:20
81 nr. 2. Allegro moderato 00:25
82 nr. 3. Allegretto grazioso 00:30
83 nr. 4. Allegretto 00:33
84 nr. 5. Moderato 00:23
85 nr. 6. Allegro 00:15
86 Valzer Carissimo (karis Vals) 02:13
87 Scène Macabre 03:10

Utgivelsesdata

Ukjent 1116-1 (trip.alb, pl.1) CD 1996
Ukjent 1116-2 (trip.alb, pl.2) CD 1996
Ukjent 116-3 (trip.alb, pl.3) CD 1996