Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Sæverud - Complete Piano Music Vol.III (1994)

Spor

1 Fa'ens Femsteg 02:08
2 Brureslåtten 03:40
3 Hotaren 01:30
4 Dovreslått 04:30
5 Salme mot Bøygen I 01:48
6 Salme mot Bøygen II 03:18
7 Anitra 03:43
8 Solveig synger 03:26
9 Gravsalme I 01:06
10 Gravsalme II 02:04
11 Tvinnan 02:07
12 Pinsesalme 00:46
13 Pinsesalme, Sov du dyreste guten min 02:57
14 Sonatine nr. 1: 1. sats 01:05
15 Sonatine nr. 1: 2. sats 01:26
16 Sonatine nr. 1: 3. sats 01:15
17 Sonatine nr. 2: 1. sats 01:12
18 Sonatine nr. 2: 2. sats 01:20
19 Sonatine nr. 3: 1. sats 01:06
20 Sonatine nr. 3: 2. sats 01:28
21 Sonatine nr. 4: 1. sats 01:44
22 Sonatine nr. 4: 2. sats 01:22
23 Sonatine nr. 4: 3. sats 00:46
24 Sonatine nr. 5 03:05
25 Sonatine nr. 6: 1. sats 03:00
27 Fuglefløytvariasjoner, op. 36 07:06
28 Grazietta (fra) Ridder Blåskjeggs mareritt, op. 42 02:58

Utgivelsesdata

Victoria VCD 19086 CD 1994