Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Salmer og sanger (1988)

Album av Sigurd Lunde

Spor

Utgivelsesdata

Lynor 0107 CD 1988