Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Så lenge skuta kan gå: bygd på Evert Taubes viser. (1979)

Alle tekster av Evert Taube, oversatt av Hartvig Kiran. Taube-kabaret på Det Norske Teatret. Dobbeltalbum.

Alle tekster av Evert Taube, oversatt av Hartvig Kiran. Taube-kabaret på Det Norske Teatret. Dobbeltalbum.

Spor

Utgivelsesdata

Ukjent 835 732 2 (dob.alb, pl.2) CD 1979
Polydor 835 730 2 CD 1979
Ukjent 835 731 2 (dob.alb, pl.1) CD 1979