Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Rush (1998)

Album av Bel Canto

Spor

1 Images 03:37
2 All I Want to Do 04:51
3 Spacejunk 03:54
4 Verena 03:11
5 Idly I de-ice
6 Nornagest 00:41
7 Rush 04:32
8 99% Of Me 03:02
9 The Dinosaur-slipper-man 03:26
10 Hearts Unite 04:38
11 Sun 05:44
12 Here, in Shadow 02:39
13 Heaven 05:40

Utgivelsesdata

EMI Bcpromo 0298 CD 1998