Gjør endringer

Roligt och romantiskt (1957)

Spor

1 Leva livet på lek
2 På en regnig gata
3 Jerker och Ann-Marie
4 Røkk og rull på Ring

Utgivelsesdata

Cupol CEP 229 Vinyl Sverige 1957