Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Robert Riefling Interprets Bach (1987)

Spor

1 Preludium 03:23
2 Allemande 03:29
3 Courante 02:09
4 Sarabande 04:09
5 Gavotte I 03:20
6 Gigue 02:46
9 Sinfonia 05:08
13 Gavotte 01:05
14 Bourrée 01:21
15 Loure 02:02
17 Fantasia 03:13
18 Recitativo 03:38
19 Fuga 04:58

Utgivelsesdata

Simax PSC 1030 CD 1987