Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Ro - Bånsuller (2009)

Album av Himinglåva

Spor

1 Ro, ro til belteland 03:18
2 No ska me sulla 01:48
3 No ska pappa sulle 03:14
4 Byssan lull 04:56
5 No ska'n liten få sova så søtt 01:56
6 Viervann og Marihand 00:42
7 Vem kan segla 02:29
8 Bya, bya, vesla mi 03:56
9 Trollmors voggesang 04:16
10 Byssan lull, min søde 00:41
11 Ned i vester soli glader 03:09
12 Sullli, lulli hanning kanning 01:10
13 Sulla meg litt, du mamma mi 01:01
14 Sov, min søte sulli 02:25
15 Gjendines bådnlåt 03:08
16 Tru soli måtte skine 01:43
17 Ailos voggesang 03:33

Utgivelsesdata

Himinglåva HL1 CD 2009