Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Ring meg på mobil! (1986)

Spor

1 Ring meg på mobil! 02:41
2 Ring meg på mobil! (Die originale Vazelina Tango-Orchester mit der grösste stereo-virchnung) 02:41

Utgivelsesdata

OPAL Rekords, Slagerfabrikken SS 7 Vinyl 1986