Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Ring meg på mobil! (1986)

Spor

Utgivelsesdata

OPAL Rekords, Slagerfabrikken SS 7 Vinyl 1986