Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Respighi - Fontane di Roma - Pini di Roma - Feste Romane (1996)

Spor

1 Pini di Roma ( 02:49
5 Fontane di Roma (romas Fontener) 1.sats la Fonata di Valle Giulia all'alba 05:02
6 Fontane di Roma (romas Fontener) 2.sats la Fonata Del Tritone Al mattino 02:28
7 Fontane di Roma (romas Fontener) 3.sats la Fonata di Trevi Al meriggio 03:26
8 Fontane di Roma (romas Fontener) 4.sats la Fonata di Villa Medici Al tramonto 05:46
9 Feste Romane (romerske Fester) 1.sats Circenses (sirkus) 04:50
10 Feste Romane (romerske Fester) 2.sats Giubileo (jubileum) 07:18
11 Feste Romane (romerske Fester) 3.sats L'Ottobrata (oktoberfest) 07:44
12 Feste Romane (romerske Fester) 4.sats la Befana (trollkjerringa) 05:31

Utgivelsesdata

EMI CLASSICS 5 55600 2 CD 1996